2017-11-29 19 views
5

pracuje nad projektem w Swift, gdzie próbuję zainicjować AVPlayer iz jakiegoś powodu to trows mi wyjątek mówiącyAudioHardware.cpp: 1200: AudioObjectRemovePropertyListener: AudioObjectRemovePropertyListener: żaden obiekt o podanym ID 0

AudioHardware.cpp: 1200: AudioObjectRemovePropertyListener: AudioObjectRemovePropertyListener: żaden obiekt o podanym ID 0.

Myślę, że problem jest z moim URL. Oto mój kod

func initPlayer() { 
  let url:NSURL = NSURL(string:"https://purelight1-163000.appspot.com/api/user/v2/media/track/60/sample")! 
  self.playerItem = AVPlayerItem(url: url as URL) 
  self.player=AVPlayer(playerItem: self.playerItem!) 
  let playerLayer=AVPlayerLayer(player: self.player!) 
  playerLayer.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: 10, height: 50) // actually this player layer is not visible 
  self.view.layer.addSublayer(playerLayer) 
} 
+1

Czy kiedykolwiek znalazłeś rozwiązanie? – Suragch

+0

To ma coś wspólnego z symulatorem, tak myślę. Nie dostaję błędów na prawdziwym urządzeniu. – Suragch

+1

Niepowiązane, ale po co tworzyć 'NSURL', a następnie przesyłać go do' URL'? Powinieneś po prostu zrobić 'let url = URL (ciąg:" https://purelight1-163000.appspot.com/api/user/v2/media/track/60/sample ")!' –

Odpowiedz

1

Xcode jest zbyt rozmowny. Trzeba tylko edytować swój Schemat (Product> Schemat> Edit Scheme) i utworzyć nową zmienną środowiskową OS_ACTIVITY_MODE i ustawić jej wartość, aby wyłączyć.

Powiązane problemy