space-filling-curve

    8Ciepło

    2Odpowiedz

    Chciałbym wykreślić 3D-Line Plot z Plotly dla serii czasowych i wypełnić pod każdą linię. Mam tutaj przykładowy kod. library(plotly) dens <- with(diamonds, tapply(price, INDEX = cut, density)) data