2017-12-26 9 views
6

Próbuję utworzyć klasę maszynopisu z konfiguracji JSON z zadaniem gulp.Konfiguracja JSON toTypeScript z Gulpem

input 

  { 
   "ApiEndpoint": "http://localhost:5000/api" 
  } 

chce dostać wyjście jak

public static get ApiEndpoint(): string { 
  return "http://localhost:5000/api"; 
  } 

spróbował wykorzystać haustem-TS-config ale jego wyrzuceniem błędu w template.ts. Jakoś nie jestem w stanie sprawić, żeby działało w moim systemie. Czy są jakieś inne wtyczki do gulp, dzięki którym możemy osiągnąć to samo?

+1

co wypróbowałeś z wtyczką 'gulp-ts-config'? Powinieneś wiedzieć, że nie jest to miejsce, w którym należy pytać o zalecenia dotyczące narzędzi. – lexith

+0

Czy mogę wiedzieć, dlaczego chcesz tego typu wyjście? –

Odpowiedz

2

Moja package.json

{ 
  "devDependencies": { 
   "gulp": "3.9.1", 
   "gulp-ts-config": "1.0.15" 
  } 
} 

Moi gulpfile.js

var gulp = require('gulp'); 
var gulpTsConfig = require('gulp-ts-config'); 

gulp.task('test', function() { 
  gulp.src('appsettings.json') 
   .pipe(gulpTsConfig('AppSettings')) 
   .pipe(gulp.dest('Scripts')) 
}); 

appSettings.json

{ 
  "ApiEndpoint": "http://localhost:5000/api" 
} 

Po uruchomieniu zadania utworzone maszynopis

export class AppSettings { 

  public static get ApiEndpoint(): string { 
  return "http://localhost:5000/api"; 
  } 
} 

Referencje: https://www.npmjs.com/package/gulp-ts-config

jeśli mogę zmienić appSettings.json zawierać wiele obiektów do konwersji maszynopis funkcje plik

{ 
  "ApiEndpoint": "http://localhost:5000/api", 
  "HelloWorld": "HelloWorld" 
} 

wynik ts

export class AppSettings { 

  public static get ApiEndpoint(): string { 
  return "http://localhost:5000/api"; 
  } 
  public static get HelloWorld(): string { 
  return "HelloWorld"; 
  } 
} 

Jaki jest Twój błąd specyficzny pojawić z gulp-ts-config? Używam Visual Studio 2017 z npm wersji 5.5.1 i wersji węzła v8.9.3