2017-08-21 22 views
5

Próbuję wykonać trochę automatyzacji za pomocą raczej nowej biblioteki GoogleChrome/lalkarz, ale nie mogę wymyślić, jak ustawić wartość w polu wyboru.Jak ustawić wartość zaznaczenia za pomocą węzła Puppeteer

Oto moje (uproszczony) funkcji, aby ustawić wartość tekstu:

async function setInputVal(sel, text) { 
  await page.focus(sel)  
  page.press('Backspace') 
  page.type(text) 
} 

await setInputVal('input.searchjob', task.id) 

nie mogę dowiedzieć się, jak zrobić to samo dla wybranej dziedzinie.

Próbowałem ustawić ostrość, wstawić skrypt i wykonać, ale nie mogę go uruchomić działa.

Odpowiedz

7

znalazłem rozwiązanie sobie:

async function setSelectVal(sel, val) { 
  page.evaluate((data) => { 
   return document.querySelector(data.sel).value = data.val 
  }, {sel, val}) 
} 

await setSelectVal('#select_id', 'newValue') 
Powiązane problemy