2017-12-28 7 views
7

Mam nietypowy problem, ostatnio, że gdy otworzę jakiś dokument Excel/Word i spróbuj połączyć się z nim to proces wykorzystujący -Pywinauto - nie można połączyć się z dokumentów biurowych wykorzystujących backend UIA

app = pywinauto.Application(backend="uia").connect(process=19812) 

It wydaje się nie działać, co oznacza, że ​​app.is_process_running() zwraca fałsz i top_window() sposób podnosi RuntimeError (bez okien dla tego procesu można znaleźć) wyjątek.

Ale jeśli uruchomię rzeczywisty program wykonywalny (Winword.exe lub Excel.exe, a nie jakiś plik * .xls), wydaje się, że działa poprawnie i wszystko wydaje się działać dobrze.

Sprawdziłem zgodność UIA z inspect.exe na dokumentach i wszystko wydaje się być w porządku.

Co może stanowić problem?

Odpowiedz

1

Uruchamianie skryptu Pythona z uprawnieniami administratora rozwiązało problem: \

Powiązane problemy