2017-12-20 21 views
5

Mam problem z Java 8, gdy używamCzy ktoś jeszcze ma problem z Java 8 z Androidem 3.0?

compileOptions { 
       sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 
       targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 
      } 

I Get błąd

Execution failed for task ':app:transformClassesWithDesugarForDebug'. > 
com.android.build.api.transform.TransformException: 
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: 
com.android.ide.common.process.ProcessException: Error while executing java 
process with main class 
+0

Istnieje cały szereg raportów o problemach z "transformClassesWithDesugarForDebug", ale żaden z nich nie pasuje do twojego komunikatu o błędzie. Spróbuj google. (A odpowiedź na twoje pytanie brzmi "tak") –

Odpowiedz

1

Wystarczy zaktualizować narzędzia kompilacji. Powinien zostać rozwiązany w narzędziach do kompilacji 3.0.0-beta4.

Powiązane problemy