time

  7Ciepło

  1Odpowiedz

  Próbuję usunąć tekst w polu tekstowym po odczekaniu 5 sekund, ale zamiast tego program nie będzie działać i przesypia wszystko inne. Czy istnieje sposób, aby po prostu uśpić mój tekst, aby móc uruchom

  5Ciepło

  1Odpowiedz

  Chciałbym uzyskać aktualną datę z erlang. Próbowałem użyć poniższy kod; {{Year,Month,Day},{Hour,Min,Sec}} = erlang:localtime(). Ale czasami mam błąd jak '** błędach wyjątek: Brak odpowiednika wartoś

  6Ciepło

  3Odpowiedz

  Stworzyłem kalendarz w jquery, który eksportuje do ical. Jednak mam pewne problemy z datetime. Skrypt eksportu ical oczekuje daty/czasu w tym formacie: 19970714T170000Z. Czy ktoś wie, co to jest i jak

  34Ciepło

  2Odpowiedz

  Załóżmy zrobić to w REDiS na 13:30 20 Feb 2020, > set foo "bar spam" OK chcę uzyskać czas tworzenia foo. Czy istnieje coś takiego, jak > gettime foo 13:30 20 Feb 2020 ?

  16Ciepło

  2Odpowiedz

  Zawsze byłem ciekawy, dlaczego funkcja time(time_t *) zwraca zarówno time_t, i ustawić czas na przekazany wskaźnik? Przykład powrocie czas: time_t myTime = time(NULL); printf("The time is now %s", ct

  14Ciepło

  7Odpowiedz

  w mojej bazy danych mam kolumnę znacznika czasu ... który odzwierciedla format takiego: 2012-04-02 02:57:54 Jednak chciałbym rozdzielić je do $date i $time. po pewnym badania poprzez instrukcji php ..

  21Ciepło

  4Odpowiedz

  Chcę utworzyć wystąpienie DateTime, które leży 20 minut i 10 sekund w przyszłości. Próbowałem z Time i DateTime w irb, ale nie wydaje się, aby znaleźć sposób, który naprawdę ma sens. Mogę dodawać tylk

  5Ciepło

  1Odpowiedz

  Oto przykładowe czasy zakończenia żądanie: Completed 200 OK in 1054ms (Views: 10.8ms | ActiveRecord: 455.6ms) Completed 200 OK in 1410ms (Views: 11.6ms | ActiveRecord: 764.3ms) Completed 200 OK in

  6Ciepło

  2Odpowiedz

  To jest "algorytm", ale kiedy chcę zmierzyć czas wykonania, daje mi zero. Czemu? #define ARRAY_SIZE 10000 ... clock_t start, end; start = clock(); for(i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) { non_parall

  28Ciepło

  1Odpowiedz

  $ time ./Test real 0m2.906s user 0m2.887s sys 0m0.017s Oto kod programu: #include <iostream> #include <map> void func_a() { std::map<int, int> m; for (unsigned int i = 0; i < 10000