qt5.9

    10Ciepło

    2Odpowiedz

    Poniższy CMakeList produkuje błędy, które zostały wymienione poniżej: cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12) set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++11") set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON)