2013-09-03 5 views
5

Dla normalnego JavaScript Istnieje możliwość integracji z GWT z JSNI (JavaScript Native Interface).Integracja GWT i Angular JS

Czy można zintegrować AngularJS z GWT?

Odpowiedz

2

Spójrz na https://github.com/FinamTrade/angulargwt To rozwidlenie angulargwt Ray Cromwella ze pewne rzeczy stały

Aktualizacja: I aktualizowany README i przesłanych biblioteki do Maven centralny

+0

Czy możesz wyjaśnić, co jest naprawione i jak odnosi się do integracji AngularJS i GWT. README nie bardzo pomaga. –

+0

Przepraszamy za opóźnienie. * Rozdzieliłem projekt na dwa moduły: bibliotekę angulargwt i aplikację do prezentacji TodoMVC. * Bootstrapping został uproszczony: wystarczy dołączyć skrypt angularjs do swojej strony html gwt. * Generowanie implementacji zasięgu i modelu jso stało się prostsze. * Dodano adnotację NgNativeDepends w celu włączenia modułów angularjs javascript. Na razie możesz obejrzeć moduł TodoMVC i grać z nim. Jestem w trakcie wydawania biblioteki do maven central i mam zamiar zaktualizować README w kilka dni. –

+0

Dziękujemy! Połączyłem twój komentarz tutaj w odpowiedzi. –

Powiązane problemy