2017-12-19 20 views
7

WPB Debugger ma ładny cechę:pycharm: debugowanie: r (eturn) Kontynuuj realizację aż obecna funkcja zwraca

  • R (eturn) Kontynuuj realizację aż do bieżących zysków funkcyjnych.

Jest to przydatne, jeśli metoda ma kilka instrukcji zwrotnych.

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, która metoda zostanie pozostawiona, ale nadal widać, która instrukcja powrotu zostanie użyta.

WPB debugger zatrzymuje się na linii kodu:

return foo 

nie mogłem znaleźć tej funkcji w pycharm.

Czy jest dostępna, czy to żądanie funkcji?

+0

Wygląda na to, że chcesz pozostać w metodzie. Zwykle będzie to "wyjście", które zatrzymuje się po zwróceniu funkcji (zatrzymuje się w metodzie rodzica). –

+0

@ThomasWeller Tak, zaktualizowałem pytanie, aby było to bardziej czyste. – guettli

+0

Ponieważ nie ma odpowiedzi, myślę, że jest to prośba o funkcję, a nie ja będąc ślepym. Stworzyłem żądanie funkcji tutaj: https://youtrack.jetbrains.com/issue/PY-27869 – guettli

Odpowiedz

0

Jeśli znając wartość powrotną wystarczy (nie wiedząc, które zwracają oświadczenie zostało dokładnie wyzwalane), można spróbować to:

  1. W oknie Debugger kliknij koło zębate i upewnij Show Return Values jest zaznaczone.
  2. Po wykonaniu funkcji Step Out zobaczysz nowy element w panelu Zmienne o nazwie Return Values z zwróconą wartością.
+0

Nie, to nie jest engough. To pytanie dotyczy widoku linii, w której następuje powrót. Nie dbam o wartość zwrotu. – guettli