2017-12-28 7 views
5

Jak mogę wyświetlać tylko wyniki o budżecie> 1000?Jak filtrować zapytanie grupowe według funkcji agregującej?

SELECT 
  BP_Year 
  ,BP_UID 
  ,BP_Name 
  ,SUM(BP_Budget) as sumBudget 
FROM T_UPS_BudgetPositions 

GROUP BY 
  BP_UID 
  ,BP_Name 
  ,BP_Year 
+4

użycie 'having' filtrować wartość zagregowaną –

+1

Naprawdę jestem zainteresowany, jak ta kwestia mnie głosowali tak wysoko. Umieszczenie tytułu posta w Google daje odpowiedź w ciągu pierwszych 5 wyników. – dfundako

Odpowiedz

7

Korzystając z MA-klauzuli:

SELECT 
  BP_Year 
  ,BP_UID 
  ,BP_Name 
  ,SUM(BP_Budget) as sumBudget 
FROM T_UPS_BudgetPositions 

GROUP BY 
  BP_UID 
  ,BP_Name 
  ,BP_Year 

HAVING SUM(BP_Budget) > 1000 
Powiązane problemy