2017-11-29 22 views
5

Mam na myśli następujący kod, aby przesłać plik do Google Cloud Storage https://github.com/GoogleCloudPlatform/nodejs-getting-started/blob/master/3-binary-data/lib/images.js#L48Nie można dołączyć metadane do Google Cloud Storage używając NodeJS API

udało mi się pomyślnie przesłać Teraz próbuję dodać metadane do pliku mam więc zmodyfikowany kod jak poniżej

const stream = file.createWriteStream({ 
  metadata: { 
   contentType: req.file.mimetype, 
   foo: 'bar' 
  } 
  }); 

ale foo = metadanych bar nie jest uzyskiwanie dołączone do pliku w Google cloud Storage

Odpowiedz

4

Jeśli chcesz dołączyć metadane do pliku, a następnie trzeba ke ep że dane pod metadanych. Zmienić swój kod do następujących

const stream = file.createWriteStream({ 
  metadata: { 
   contentType: req.file.mimetype, 
   metadata: { 
   foo: 'bar' 
   } 
  } 
}); 
Powiązane problemy