2016-08-24 1 views
9

Używam raportowania awarii firebase, aby spowodować awarię mojego projektu iphone.Nieczytelne błędy w raportowaniu awarii Firebase na ios (pliki symboli)

Ale dzienniki, które otrzymuję nie są czytelne:

Exception name: EXC_BREAKPOINT/EXC_ARM_BREAKPOINT 

TPC_swift 
4295841940 + 284820 

TPC_swift 
4295841344 + 284224 

TPC_swift 
4296852240 + 1295120 

libdispatch.dylib 
_dispatch_call_block_and_release + 5304 

libdispatch.dylib 
_dispatch_client_callout + 5240 

libdispatch.dylib 
_dispatch_main_queue_callback_4CF + 27520 

CoreFoundation 
__CFRUNLOOP_IS_SERVICING_THE_MAIN_DISPATCH_QUEUE__ + 920908 

CoreFoundation 
__CFRunLoopRun + 912308 
9 
CoreFoundation 
CFRunLoopRunSpecific + 35916 

GraphicsServices 
GSEventRunModal + 49284 

UIKit 
UIApplicationMain + 516228 

TPC_swift 
4295904544 + 347424 

libdyld.dylib 
start + 10420 

Jest to problem z Firebase lub jabłoni błędów?

W moich Build faz na moim projekcie mam ten skrypt.

# Replace this path with the path to the key you just downloaded 

JSON_FILE =/*****/TPC_Swift/TPC_swift/TPC_swift/Project - ***** json

# Replace this with the GOOGLE_APP_ID from your GoogleService-Info.plist file 
GOOGLE_APP_ID=1:*********:ios:*************** 

defaults write com.google.SymbolUpload version -integer 1 # creates file if it does not exist 
JSON=$(cat "${JSON_FILE}") 
/usr/bin/plutil -replace "app_${GOOGLE_APP_ID//:/_}" -json "${JSON}" "$HOME/Library/Preferences/com.google.SymbolUpload.plist" 
"${PODS_ROOT}"/FirebaseCrash/upload-sym 

Dziękuję

EDIT:

On fire Baza, mam:

Prześlij plik symbol symbolicate przyszłych ślady stosu dla UUID 68FD2AAC-F8A7 - ***********

Myślę, że problem jest związany z pliki symboli Jak rozwiązać ten problem?

EDIT 2:

Próbowałem "dwarfdump --uuid /path/to/your/build/area/MyApp.app/MyApp" ale nie mogę pobrać ten UUID ...

+0

nikt? Wsparcie... – Xero

+0

Mam ten sam problem, wszystkie błędy są nieczytelne :( –

+0

@ Xero znalazłeś rozwiązanie tego problemu – iAviatorJose

Odpowiedz

2

Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie?

Twój skrypt wydaje się być nieco inny niż ten zalecany dzisiaj w dniu Firebase doc (18 września 2016 r.).

Czy próbowałeś tego?

# Replace this with the GOOGLE_APP_ID from your GoogleService-Info.plist file 
GOOGLE_APP_ID=1:my:app:id 

# Replace the /Path/To/ServiceAccount.json with the path to the key you just downloaded 
"${PODS_ROOT}"/FirebaseCrash/upload-sym "/Path/To/ServiceAccount.json" 
+0

Ten nie działa, ponieważ kompilator narzeka na "Path/To/ServiceAccount.json" –

3

obliczu tego samego problemu, to co mam z [email protected]:

Dzięki za czekanie. Można przejść w ciągu następnych elementów i zobaczyć to będzie działać:

zresetować poświadczeń OAuth, uruchom poniżej polecenia:

rm $HOME/Library/Preferences/com.google.SymbolUpload* 

stworzenia nowego konta usługi i upewnić się, że ma uprawnienia edytora zrewidować swój skrypt do poniżej format:

# Replace this with the GOOGLE_APP_ID from your GoogleService-Info.plist file 
    GOOGLE_APP_ID=1:my:app:id 

    # Replace the /Path/To/ServiceAccount.json with the path to the key you just downloaded 
    "${PODS_ROOT}"/FirebaseCrash/upload-sym "/Path/To/ServiceAccount.json" 

Upewnij się, że identyfikator aplikacji i ścieżka do pliku json są poprawne. Mam nadzieję, że to pomoże. Daj mi znać, jeśli masz inne obawy.

Powiązane problemy