2012-04-27 3 views
5

ja figura należy używać „agregat”, ale widocznie jestem coraz to źleJak utworzyć ciąg łączone z listy obiektów w Vb.NET 3.5

Najpierw dostać się lista mojego Entity obiektów

Dim employers As List(Of myEntity) = (New XXXX()).getZZZ(userName, userType) 

Wtedy pomyślałem, że będzie to sposób umieścić wszystkie nazwy w ciąg

Dim names as String = employers.Aggregate(Function(current, [next]) current.Name & " " & [next].Name) 

ale pojawia się błąd: „nie można przekonwertować typu«wyrażenia lambda»do rodzaju parametru„System.Func (z myEntity, myEnti ty, myEntity ...... "

Jakieś wskazówki?

+0

jesteś pewien, że to jest problem? Dla mnie wygląda dobrze. – Ryan

Odpowiedz

4

Spróbuj to zamiast:

Dim names = String.Join(" ", employers.Select(Function(employer) employer.Name))

+2

wielkie dzięki. Tak było – KevinDeus

0
Dim names as String = employers.Aggregate("", Function(current, [next]) current & " " & [next].Name) 
' Use this        ^^         ^^ 

Możesz chcieć przyciąć łańcuch później, ponieważ zacznie się od spacji.

+0

Odpowiedź bardzo doceniane. wydaje się, że można to zrobić w ten sposób lub na drodze Phonga. co jest lepsze? – KevinDeus

+2

Pójdę z drogą Phonga. –

-1

spróbuj:

Dim names as String = employers.Select(Function(emp) emp.Name).Aggregate(Function(current, [next]) current & " " & [next]) 
Powiązane problemy