2017-11-24 28 views
5

Mój projekt został uruchomiony dobrze, ale nagle zaczyna podnoszenie błąd:Błąd: Wykonanie nie powiodło się dla zadania ": app: transformDexArchiveWithExternalLibsDexMergerForDebug". >

Gradle build finished with 1 error(s)

Error:Execution failed for task ':app:transformDexArchiveWithExternalLibsDexMergerForDebug'. java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_ARRAY but was STRING at line 1 column 1 path $

Podnosi zarówno Android Emulator i Real Device.

Próbowałem

 • usuwać .gradle folder w katalogu głównym projektu
 • re-make i ponownej synchronizacji projekt
 • blisko i otwarte Android Studio
 • Restart systemu Windows
 • Zmień API (26, 27)

ALE żadnych sukcesów.

Android Studio 3.0.1

EDIT 1: Wydaje się, że jest to spowodowane przez com.google.code.gson:gson:2.8.2

Oto Gradle wyjście konsola z ślad stosu:

Executing tasks: [:app:assembleDebug] 

Configuration on demand is an incubating feature. 
:app:preBuild UP-TO-DATE 
:app:preDebugBuild UP-TO-DATE 
:app:compileDebugAidl UP-TO-DATE 
:app:compileDebugRenderscript UP-TO-DATE 
:app:checkDebugManifest UP-TO-DATE 
:app:generateDebugBuildConfig UP-TO-DATE 
:app:prepareLintJar UP-TO-DATE 
:app:generateDebugResValues UP-TO-DATE 
:app:generateDebugResources UP-TO-DATE 
:app:mergeDebugResources UP-TO-DATE 
:app:createDebugCompatibleScreenManifests UP-TO-DATE 
:app:processDebugManifest 
:app:splitsDiscoveryTaskDebug UP-TO-DATE 
:app:processDebugResources 
:app:generateDebugSources 
:app:javaPreCompileDebug UP-TO-DATE 
:app:compileDebugJavaWithJavac UP-TO-DATE 
:app:compileDebugNdk NO-SOURCE 
:app:compileDebugSources UP-TO-DATE 
:app:mergeDebugShaders UP-TO-DATE 
:app:compileDebugShaders UP-TO-DATE 
:app:generateDebugAssets UP-TO-DATE 
:app:mergeDebugAssets UP-TO-DATE 
:app:transformClassesWithDexBuilderForDebug UP-TO-DATE 
:app:transformDexArchiveWithExternalLibsDexMergerForDebug FAILED 

FAILURE: Build failed with an exception. 

* What went wrong: 
Execution failed for task ':app:transformDexArchiveWithExternalLibsDexMergerForDebug'. 
> java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_ARRAY but was STRING at line 1 column 1 path $ 

* Try: 
Run with --info or --debug option to get more log output. 

* Exception is: 
org.gradle.api.tasks.TaskExecutionException: Execution failed for task ':app:transformDexArchiveWithExternalLibsDexMergerForDebug'. 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:100) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:70) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipUpToDateTaskExecuter.execute(SkipUpToDateTaskExecuter.java:63) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.execute(ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.java:54) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ValidatingTaskExecuter.execute(ValidatingTaskExecuter.java:58) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.execute(SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.java:88) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.execute(ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.java:52) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipTaskWithNoActionsExecuter.execute(SkipTaskWithNoActionsExecuter.java:52) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipOnlyIfTaskExecuter.execute(SkipOnlyIfTaskExecuter.java:54) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.execute(ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.java:43) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CatchExceptionTaskExecuter.execute(CatchExceptionTaskExecuter.java:34) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter$EventFiringTaskWorker$1.run(DefaultTaskGraphExecuter.java:248) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:197) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:107) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter$EventFiringTaskWorker.execute(DefaultTaskGraphExecuter.java:241) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter$EventFiringTaskWorker.execute(DefaultTaskGraphExecuter.java:230) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker.processTask(DefaultTaskPlanExecutor.java:124) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker.access$200(DefaultTaskPlanExecutor.java:80) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:105) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:99) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionPlan.execute(DefaultTaskExecutionPlan.java:625) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionPlan.executeWithTask(DefaultTaskExecutionPlan.java:580) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker.run(DefaultTaskPlanExecutor.java:99) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor.process(DefaultTaskPlanExecutor.java:60) 
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter.execute(DefaultTaskGraphExecuter.java:128) 
  at org.gradle.execution.SelectedTaskExecutionAction.execute(SelectedTaskExecutionAction.java:37) 
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:37) 
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.access$000(DefaultBuildExecuter.java:23) 
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter$1.proceed(DefaultBuildExecuter.java:43) 
  at org.gradle.execution.DryRunBuildExecutionAction.execute(DryRunBuildExecutionAction.java:46) 
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:37) 
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:30) 
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher$ExecuteTasks.run(DefaultGradleLauncher.java:311) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:197) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:107) 
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.runTasks(DefaultGradleLauncher.java:202) 
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.doBuildStages(DefaultGradleLauncher.java:132) 
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.executeTasks(DefaultGradleLauncher.java:107) 
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:78) 
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:75) 
  at org.gradle.internal.work.DefaultWorkerLeaseService.withLocks(DefaultWorkerLeaseService.java:152) 
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.doBuild(GradleBuildController.java:100) 
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.run(GradleBuildController.java:75) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.runner.BuildModelActionRunner.run(BuildModelActionRunner.java:53) 
  at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35) 
  at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ValidatingBuildActionRunner.run(ValidatingBuildActionRunner.java:32) 
  at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner$1.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:43) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:197) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:107) 
  at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:40) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SubscribableBuildActionRunner.run(SubscribableBuildActionRunner.java:51) 
  at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:45) 
  at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:29) 
  at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:39) 
  at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:25) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:71) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:45) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:51) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:32) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:36) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:25) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:43) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:29) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:64) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:29) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:55) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:42) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:58) 
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:33) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ExecuteBuild.doBuild(ExecuteBuild.java:67) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.WatchForDisconnection.execute(WatchForDisconnection.java:37) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ResetDeprecationLogger.execute(ResetDeprecationLogger.java:26) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.RequestStopIfSingleUsedDaemon.execute(RequestStopIfSingleUsedDaemon.java:34) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:74) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:72) 
  at org.gradle.util.Swapper.swap(Swapper.java:38) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput.execute(ForwardClientInput.java:72) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogAndCheckHealth.execute(LogAndCheckHealth.java:55) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogToClient.doBuild(LogToClient.java:62) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.EstablishBuildEnvironment.doBuild(EstablishBuildEnvironment.java:82) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:120) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.StartBuildOrRespondWithBusy$1.run(StartBuildOrRespondWithBusy.java:50) 
  at org.gradle.launcher.daemon.server.DaemonStateCoordinator$1.run(DaemonStateCoordinator.java:297) 
  at org.gradle.internal.concurrent.ExecutorPolicy$CatchAndRecordFailures.onExecute(ExecutorPolicy.java:63) 
  at org.gradle.internal.concurrent.ManagedExecutorImpl$1.run(ManagedExecutorImpl.java:46) 
  at org.gradle.internal.concurrent.ThreadFactoryImpl$ManagedThreadRunnable.run(ThreadFactoryImpl.java:55) 
Caused by: com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_ARRAY but was STRING at line 1 column 1 path $ 
  at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:817) 
  at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:770) 
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.SubStream.loadSubStreams(SubStream.java:129) 
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.IntermediateFolderUtils.<init>(IntermediateFolderUtils.java:66) 
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.IntermediateStream.init(IntermediateStream.java:191) 
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.IntermediateStream.asOutput(IntermediateStream.java:135) 
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask$2.call(TransformTask.java:229) 
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask$2.call(TransformTask.java:218) 
  at com.android.builder.profile.ThreadRecorder.record(ThreadRecorder.java:102) 
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask.transform(TransformTask.java:213) 
  at org.gradle.internal.reflect.JavaMethod.invoke(JavaMethod.java:73) 
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.DefaultTaskClassInfoStore$IncrementalTaskAction.doExecute(DefaultTaskClassInfoStore.java:173) 
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.DefaultTaskClassInfoStore$StandardTaskAction.execute(DefaultTaskClassInfoStore.java:134) 
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.DefaultTaskClassInfoStore$StandardTaskAction.execute(DefaultTaskClassInfoStore.java:121) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$1.run(ExecuteActionsTaskExecuter.java:122) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:197) 
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:107) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeAction(ExecuteActionsTaskExecuter.java:111) 
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:92) 
  ... 102 more 
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_ARRAY but was STRING at line 1 column 1 path $ 
  at com.google.gson.stream.JsonReader.beginArray(JsonReader.java:351) 
  at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:79) 
  at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:60) 
  at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:805) 
  ... 122 more 


* Get more help at https://help.gradle.org 

BUILD FAILED in 1s 

19 actionable tasks: 3 executed, 16 up-to-date 
+1

Sugeruję, aby edytować swoje pytanie i opublikować całe wyjście programu Gradle Console, nie tylko tę linię, w nadziei, że być może coś tam dostarczy nam więcej wskazówek. – CommonsWare

+0

To szwankuje do mnie, że masz gdzieś mapowanie Gsona, które powoduje ten błąd. Wygląda na to, że próbujesz odwzorować łańcuch na atrybut, który w rzeczywistości jest listą. Czy masz jakieś obiekty, które zawierają listę, której używasz, jak ten 'nowy Gson.fromJson (json, YourObject.class)? –

+0

Właśnie usunąłem wszystkie zastosowania Gson ze źródła, a także "implementację" ze stopnia, ale nic się nie zmieniło. – mammadalius

Odpowiedz

1

To nie jest odpowiedź. Piszę, aby powiedzieć, że właśnie zainstalowałem system Android Studio i mam dokładnie ten sam problem. Kiedy otworzę nowy projekt i spróbuję uruchomić przykładową aplikację HelloWorld bez dotykania żadnego kodu, otrzymam dokładnie ten sam komunikat o błędzie, a ponowne zainstalowanie Androida Studio nie pomogło.

4

Obejście problemu: Rozwiązałem podobny problem, wykonując następujące czynności: Menu -> Kompilacja -> Wyczyść projekt. Następnie spróbuj ponownie zbudować swój projekt. Mam nadzieję, że to pomaga.

+0

Zrobione wcześniej. Bez powodzenia. – mammadalius

+2

To zadziałało dla mnie –

+0

Bez powodzenia z tym, kilka razy próbowałem przebudować i wyczyścić (oba). Jak również zaktualizowano wszystkie wersje zależności do najnowszej. – Harpreet

2

Przejdź do: Plik -> unieważnia pamięci podręcznej/restart i kliknij unieważnić i restart. następnie po uruchomieniu studio przejdź do: Build -> Clean project.

1

Rozwiązałem podobny problem, wykonując następujące kroki: Menu -> Build -> Clean projekt. Następnie spróbuj ponownie zbudować swój projekt. Mam nadzieję, że to pomoże.

Powiązane problemy