2015-11-04 1 views
5

W mojej aplikacji ios próbuję rozróżnić środowiska, aby wywoływać połączenia internetowe w odpowiednim środowisku (Development, Staging i Production).iOS - Konfiguracja niestandardowa - "Brak takiego modułu"

Do tego Stworzyłem plik configuration.plist z różnych punktów końcowych dla każdego środowiska i: ​​

  • Duplicated konfiguracji Debug i nazwał go Development Build.
  • Utworzono nowy system o nazwie Development (powielony schemat Debug) iw zakładce Info (Run sekcja) wybrał konfiguracji Development Build .

Po uruchomieniu w trybie debugowania wszystko działa normalnie.

Używam kapsułek kakao.

Jeśli wybiorę Development schemat, mam No such module 'JazzHands'

Gdybym edytować schemat Development korzystania z kompilacji Debug, to działa dobrze.

Muszę więc trochę pomijać, żeby nie zadziałało.

+0

Możliwy duplikat [ramy Swift nie działają z konfiguracji kompilacji o nazwie innej niż „Debug” lub „Release”: Nie ma takiego modułu] (http : //stackoverflow.com/questions/26073088/swift-frameworks-do-not-work-with-build-configurations-named-other-than-debug) – Mazyod

+0

To na pewno wygląda. –

Odpowiedz

7

Dla tych, którzy mają na to pytanie, spróbuj pod install spowoduje to wygenerowanie niektórych plików .xcconfig z twoją nazwą konfiguracji. Wyczyść folder kompilacji i ponownie skompiluj.

ten pracował dla mnie z Cocoapods 1,0

0

Rozwiązanie:

Tworzenie taką samą konfigurację zwyczaj budowania w JazzHands

przyczyna:

  • błąd Kompilacja No such module jest wyrzucane, ponieważ może 't zlokalizuj JazzHands dla niestandardowej konfiguracji kompilacji

Tło:

  • Za każdym razem kompilowania folder jest tworzony w DerivedData.
  • Ten folder odpowiada urządzeniu/symulatorowi i aplikacji.
  • Wewnątrz tego folderu znajduje się folder Build zawierający folder odpowiadający każdej konfiguracji kompilacji dla projektu.
  • W folderze przypadek Development nie zawiera ramy JazzHands binarny
  • Jednak Debug Folder powinien zawierać ramy JazzHands binarny

Przykład:

Poniżej jest przykład:

~/Library/Developer/Xcode/DerivedData/SomeApp-skjahjkdhsakjhdaskjdhaskjlhs/Build/Development-iphonesimulator

  • SomeApp - Nazwa aplikacji
  • Rozwoju - zwyczaj budowania konfiguracji
Powiązane problemy