2017-11-20 51 views
6

Mam na myśli to github project i staram się napisać prosty test komponentu KeyPad.js.Jest z elementami stylu themeProvider

Widziałem problemy otwarte w tej sprawie, a jednym z sugerowanych rozwiązań jest przekazanie tematu jako wniosku do komponentu. To rozwiązanie nie działa z enzymem.

Problem w moim przypadku polega na tym, że komponenty potomne otrzymują motyw za pomocą ThemeProvider i aby móc sprawić, że test zadziała, będę musiał dodać motyw motywu dla wszystkich.

Przykład: renderowanie metoda

const tree = renderer.create(
   <KeyPad 
   theme={theme} 
   cancel={()=> true} 
   confirm={()=> true}  
   validation={()=> true} 
   keyValid={()=>true} /> 
  ).toJSON(); 
   expect(tree).toMatchSnapshot(); 

MANIPULATORACH zmieni tak, z motywem prop wszędzie

render() { 
   let { displayRule, validation, label, confirm, cancel, theme, keyValid, dateFormat } = this.props 
   return (
   <Container theme={theme}> 
    <Content theme={theme}> 
    <Header theme={theme}> 
     <CancelButton theme={theme} onClick={cancel}> 
     <MdCancel /> 
     </CancelButton> 
     <Label>{label}</Label> 
     <ConfirmButton theme={theme} onClick={() => confirm(this.state.input)} disabled={!validation(this.state.input)}> 
     <MdCheck /> 
     </ConfirmButton> 
    </Header> 
    <Display 
     theme={theme} 
     value={this.state.input} 
     displayRule={displayRule} 
     dateFormat={dateFormat} 
     cancel={this.cancelLastInsert} /> 
    <Keys> 
     {[7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, '-', 0, '.'].map(key => (
     <Button 
      theme={theme} 
      key={`button-${key}`} 
      theme={theme} 
      click={(key) => this.handleClick(key) } 
      value={key} 
      disabled={!keyValid(this.state.input, key, dateFormat)} /> 
     ))} 
    </Keys> 
    </Content> 
   </Container> 
   ) 
  } 

Nie lubię tego rozwiązania. Ktoś może mi w tym pomóc?

Dzięki

Odpowiedz

0

Jest to całkowicie uzasadnione, o ile mogłem zobaczyć. Każdy komponent w bibliotece ma rekwizyt motywu, dzięki czemu możesz ustawić go w ten sposób.

Na szczęście nie używa kontekstu, w przeciwnym razie byłbyś poza domem. dlaczego nie użyć kontekstu: https://reactjs.org/docs/context.html

Jeśli nie zrobisz tego z rekwizytami, zakończysz łączenie komponentu z inną biblioteką zewnętrzną. np .: Redux lub sklep mobx. Oznacza to, że nie jest już prawdziwym komponentem, nawet jeśli wygląda okropnie. to jest droga, jeśli naprawdę chcesz stworzyć oddzielny komponent.

+0

Sugerujesz użycie kontekstu we wszystkich komponentach zamiast elementu ThemeProvider? Nie widzę powodu, dla którego połączenie z StyledComponent spowodowałoby, że składnik przestałby być prawdziwy. Style można przesłonić. – Pietro

+0

@Pietro nie sugeruję, aby zachować go tak, jak masz. jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz, aby '' był prawdziwym komponentem reagującym –

0

Po prostu zniszczę argument wywołania zwrotnego props i dodaję domyślną wartość dla theme. W ten sposób dowolny rekwizyt, do którego możesz uzyskać dostęp z theme, nie zostanie wyrzucony z Cannot read property ... of undefined i zwróci undefined. To zepsuje twoje style, ale nie sądzę, że o to ci chodzi w testach jednostkowych.

... 
color: ${({ theme = {} }) => theme.background}; 
... 
Powiązane problemy