2017-12-28 10 views
6

Kiedy użyć polecenia: ionic cordova build android tutaj jest to, co mam:jonowych budować Android Błąd: copyFileSync: nie można napisać do dest plik

cp: copyFileSync: could not write to dest file (code=ENOENT):/Users/mehdigriche/work/cam1/test/platforms/android/res/xml/config.xml

Parsing /Users/mehdigriche/work/cam1/test/platforms/android/res/xml/config.xml failed (node:2306) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: ENOENT: no such file or directory, open '/Users/mehdigriche/work/cam1/test/platforms/android/res/xml/config.xml'

[10:50:14] lint finished i

+0

Czy można sprawdzić istnienie lub uprawnienia dotyczące plików wymienionych w błąd? –

Odpowiedz

2

Twoje polecenie: jonowy Cordova build androird jest źle
I myślisz oznacza: jonowy Cordova budować android

Ale spróbuj również: jonowy Cordova budować --release android

Miałem ten sam błąd, po 2 dniach debugowania Znalazłem rozwiązanie dla mnie:

w katalogu: Platformy/android/Cordova I aktualizowany w pliku Api.js lokalizacji obiektu, ponieważ ścieżka nie są poprawne.

obecne lokalizacje obiektów wyglądać w moich Api.js:

this.locations = { 
  root: self.root, 
  www: path.join(self.root, 'assets/www'), 
  res: path.join(self.root, 'res'), 
  platformWww: path.join(self.root, 'platform_www'), 
  configXml: path.join(self.root, 'app/src/main/res/xml/config.xml'), 
  defaultConfigXml: path.join(self.root, 'cordova/defaults.xml'), 
  strings: path.join(self.root, 'app/src/main/res/values/strings.xml'), 
  manifest: path.join(self.root, 'app/src/main/AndroidManifest.xml'), 
  build: path.join(self.root, 'build'), 
  javaSrc: path.join(self.root, 'app/src/main/java/'), 
  // NOTE: Due to platformApi spec we need to return relative paths here 
  cordovaJs: 'bin/templates/project/assets/www/cordova.js', 
  cordovaJsSrc: 'cordova-js-src' 
}; 

Po tych zmianach udało mi się zbudować swoją aplikację. Miałem również błędy z powodu wtyczek takich jak cordova-sqlite-storage, więc usunąłem go i zbudowałem aplikację.

Mam nadzieję, że to pomaga

+0

próbowałem, ale bez powodzenia przepraszam, nie wspominając, że wszystko było dobrze, gdy buduję z ionic 1 wszystko idzie dobrze, ale kiedy używam ionic 3 daje mi to również ten problem jest w folderze platform, kiedy używam innego folderu z projektu jonowego 1, który został naprawiony – mehdigriche

2

Mam wobec tego samego problemu rano i rozwiązanie mojego (raczej drastyczne) był następujący:

 1. Zdjąć Platforma: ionic cordova platform rm android
 2. Usuń następujące foldery z folderu aplikacji: platforms, plugins & www
 3. Upewnij się, że dostępne są następujące zależności: npm install
 4. Dodaj ponownie platformę, ten krok spowoduje odtworzenie Foldery e usunięte w punkcie 2 powyżej: ionic cordova platform add android
 5. Wreszcie, budować swoją aplikację: ionic cordova build android
Powiązane problemy