2017-12-20 80 views
5

Próbuję pomnożyć dwie 64-cyfrowe liczby całkowite i uzyskać błąd - uint512_t nie został zadeklarowany w tym zakresie, gdy próbuję przechowywać produkt w typach danych uint512_t. Czy istnieje alternatywny typ danych, którego mogę używać do przechowywania tak dużych wartości? Moje tablice zawierają cyfry liczb, które próbuję pomnożyć.Jak zdefiniować 512-bitową liczbę całkowitą w C++?

#include <cstdint> 
#include <iostream> 
#include <stdint.h> 
using namespace std; 

int multiply(int x, int y, int carry) 
{ 
  int product; 
  product = x * y + carry; 
  return product; 
} 

int add(int multiplier, int product_current, int product_new) 
{ 
  product_current = product_current + multiplier * product_new; 
  return product_current; 
} 

int main() 
{ 
  int a[64] = { 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 2 }; 
  int b[64] = { 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, 9, 0, 4, 5, 2, 3, 5, 3, 6, 0, 2, 8, 7, 4, 7, 1, 3, 5, 2, 6, 6, 2, 4, 9, 7, 7, 5, 7, 2, 4, 7, 0, 9, 3, 6, 9, 9, 9, 5, 9, 5, 7, 4, 9, 6, 6, 9, 6, 7, 6, 2, 7 }; 
  int carryin = 0; 
  uint512_t temp_result = 0; 
  uint512_t temp_product = 0; 
  int temp_carry = 0; 
  uint512_t product_acch = 0; 
  uint512_t product_accr = 0; 
  uint512_t mul = 1; 
  uint512_t mul2 = 1; 
  for (int i = 3; i >= 0; i--) { 
   carryin = 0; 
   product_acch = 0; 
   mul = 1; 
   for (int j = 3; j >= 0; j--) { 
   temp_result = multiply(a[j], b[i], carryin); 
   temp_product = temp_result % 10; 
   temp_carry = temp_result/10; 
   product_acch = add(mul, product_acch, temp_product); 
   mul = mul * 10; 
   carryin = temp_carry; 
   if (carryin != 0 && j == 0) { 
    product_acch = product_acch + mul * carryin; 
   } 
   } 
   product_accr = add(mul2, product_accr, product_acch); 

   cout << product_accr << endl; 
   mul2 = mul2 * 10; 
  } 

  cout << product_accr; 
  return 0; 
} 
+7

Nie ma 'uint512_t' w bibliotece standardowej. będziesz musiał użyć biblioteki bigint. – AShelly

+1

https://stackoverflow.com/search?q=big+integer+C%2B%2B –

Odpowiedz

7

Korzystanie Boost:

#include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp> 

using namespace boost::multiprecision; 

int512_t x; 
uint512_t y; 
Powiązane problemy