2017-11-20 50 views

Odpowiedz

6

Po aktualizacji do wersji 3.0.1 występuje ten sam problem. Począwszy od Google Issue Tracker, wydaje się, że znany numer & jest w przypisanym stanie. Aby uzyskać tymczasową poprawkę, możemy dostosować czcionkę interfejsu użytkownika Androida Studio na podstawie ustawień opisanych poniżej.

  1. Plik -> Ustawienia
  2. Wygląd & Zachowanie -> Wygląd
  3. Pod opcje UI, czcionki domyślne wybierz Zastąp
  4. Ustaw rozmiar (mam ustawienie rozmiaru 24 do ikon & tekst większy)

Uwaga: Powyższe czynności sprawią, że droid Studio UI jest brzydki, ale do czasu wydania łatki może być konieczne dostosowanie się do tego.

10

Zgodnie z informacją podaną w this comment jest to zachowanie zgodne z przeznaczeniem w wersji 3.0. Ale to zachowanie można cofnąć, ustawiając właściwość systemową hidpi.allow.fractional na true w pliku ~AndroidStudioHOME\idea.properties i uruchamia ponownie system Android Studio.

Możesz otworzyć i edytować ten plik bezpośrednio z IDE przez Pomoc | Edytuj Właściwości niestandardowe menu:

hidpi.allow.fractional=true 

PS: Ale na przykład jestem już przyzwyczajony do tego rozmiaru i wydaje mi się to całkiem wygodne. Jest więcej miejsca na tekst, zwłaszcza na laptopie o przekątnej 13 cali.

Powiązane problemy