2017-10-22 10 views
5

Dodałem Firestore do mojego istniejącego projektu, korzystałem z Realtime Database of Firebase i mam problem z ponownym uruchomieniem mojego projektu. To jest teraz niemożliwe do skompilowania mojego projektu. Wciąż mam ld: framework not found GRPCClient. Po usunięciu , mój projekt działa bez problemu Ale jak tylko dodam pod 'Firebase/Firestore' i zainstalować go mam błąd z ld: framework not found GRPCClientDodawanie Firestore generuje błąd ld: framework nie został znaleziony GRPCClient

Oto moja zawartość Podfile:

pod 'Pastel' 
  pod 'TwicketSegmentedControl' 
  pod 'IQKeyboardManager' 

  pod 'PINRemoteImage' 

  pod 'FacebookCore' 

  pod 'Firebase/Core' 
  pod 'Firebase/Auth' 
  pod 'FacebookLogin' 
  pod 'FacebookShare' 
  pod 'Firebase/Database' 
  pod 'Firebase/Messaging' 
  pod 'Firebase/Crash' 
  pod 'Firebase/RemoteConfig' 
  pod 'Firebase/Storage' 
  pod 'Firebase/Firestore' 

  pod 'AAPhotoCircleCrop' 
  pod 'GrowingTextView', '~> 0.4.0' 
  pod 'TimeAgoInWords' 

  pod 'Fabric' 
  pod 'Crashlytics' 

A screenshot of the build error

+0

Spróbuj wymazać DerivedData i odbudować. Jeśli nadal masz problemy, udostępnij swój Podfile. –

+0

@PaulBeusterien Mam ten sam problem po usunięciu DerivedData i przebudowaniu. Edytowałem moje pytanie z zawartością mojego podfile – jamesthakid

+0

Czy po instalacji tej kapsuły wykonujesz "podinstalację"? –

Odpowiedz

3

I wreszcie rozwiązanie sobie:

W obszarze roboczym aplikacji:

Target -> Project -> Build Settings 

zmieniając Build Active Architectures na , również w projekcie Pods, zmieniając go w każdym z obiektów docelowych, czyszcząc i ponownie budując ostatecznie rozwiązano błąd the framework not found GRPCClient.

0

W końcu aktualizuję moją wersję cocoapod i wykonuję instalację podinstalacyjną, aby zainstalować ją z ostatnią wersją cocoapod.

Powiązane problemy