2017-12-16 12 views
5

Chcę przejść do mangusty, ale muszę zrozumieć, w jaki sposób moje tabele mysql zostaną odwzorowane na bazy danych bez sql.W jaki sposób unika się nadmiarowych danych w nierelacyjnych bazach danych?

W szczególności używam złączeń, aby uniknąć replikacji danych. To znaczy, jeśli mam 2 tabele (B & C), które odnoszą się do 1 tabeli (A). Mogę po prostu dołączyć do tabeli od A do B, gdy zajdzie taka potrzeba, lub dołączyć do tabeli od A do C, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jak by to działało w mang/mononomb, np. NoSQL.

Odpowiedz

2

To, co opisujesz, to znormalizowane dane. Normalizacja w bazach danych jest cechą relacyjnych baz danych. Zorientowane na dokumenty bazy danych bez sql, takie jak MongoDB, używają innego paradygmatu, w którym struktura dtaa jest oparta na paradygmacie doucmnet. W tym świecie dane są ułożone w dokumenty (struktury JSON). Możesz wskazywać na inne struktury, ale zawsze istnieje kompromis. Musisz zdecydować, jaki poziom nadmiarowości danych działa, ale to naprawdę jest problem wtórny. Twoim głównym priorytetem w świecie MongoDB jest ustalenie, co jest najbardziej sensowne w kontekście. Na przykład możesz mieć dokument reprezentujący fakturę z osadzonymi elementami zamówienia, ale także wskaźnik do oddzielnego obiektu klienta. Ale możesz również, w tej samej bazie danych, mieć dokument zaprojektowany wokół klienta, który ma zagnieżdżone nagłówki faktury, a nawet zagnieżdżone wiersze faktury, lub nagłówki faktury zagnieżdżone z liniami faktury zagnieżdżonymi wewnątrz lub kupionymi produktami, z lub bez informacji o katalogu produktów .

Łączenia są zazwyczaj drogie w świecie MongoDB, ale bogactwo danych przechowywanych na wiele sposobów w różnych celach jest cechą, którą warto wykorzystać - w odpowiednim kontekście.

Nie powinieneś widzieć MongoDB jako zamiennika relacyjnego DBMS, ale raczej jako część większego projektu poliglota (wielojęzykowego). Możesz także użyć innych narzędzi danych, takich jak Redis i Neo4J jako część tego świata, aby robić różne rzeczy.

Konie na kursy; MongoDB nie jest dla wszystkiego.

Powiązane problemy